Nasi Partnerzy i Inwestorzy | Żabka Group (2024)

Strona główna > Nasi Inwestorzy

powrót

Najcenniejszym aktywem jest zaufanie. Grupa Żabka dokłada wszelkich starań, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom inwestorów, którzy dziś zwracają uwagę nie tylko na wyniki finansowe, ale też wiarygodność biznesu i transparentną komunikację. Jesteśmy dumni, że cieszymy się zaufaniem globalnych liderów rynku Private Equity.

CVC Capital Partners

CVC Capital Partners jest światowym liderem rynku globalnych funduszy Private Equity i kredytów. Firma zarządza aktywami o wartości 133 mld dolarów, zaangażowanymi funduszami o wartości 165 mld dolarów oraz globalną siecią 25 biur rozmieszczonych w Europie, obu Amerykach oraz regionie Azji i Pacyfiku.

Od swojego powstania w 1981 roku, CVC zarządza funduszami ponad 500 inwestorów. Misją rozbudowanego i doświadczonego zespołu ponad 700 pracowników CVC jest generowanie atrakcyjnych, skorygowanych o ryzyko zwrotów w wielu cyklach gospodarczych, branżowych i rynkowych. CVC jest inwestorem strategicznym Żabka Polska, posiadającym większościowy pakiet udziałów.

Partners Group

Partners Group jest wiodącą firmą na globalnych rynkach prywatnych, która w dniu 31 grudnia 2021 r. zarządzała aktywami o wartości 131 mld dolarów.

131

miliardów dolarów
zarządzanych aktywów

20

lokalne biura

Ponad

1600

pracowników
na całym świecie

Od 1996 r. Partners Group zainwestowała ponad 185 mld dolarów w inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, rynku nieruchom*ości prywatnych, zadłużenia prywatnego i infrastruktury prywatnej w imieniu swoich klientów na całym świecie. Partners Group dąży do generowania wysokich zysków poprzez wykorzystanie tematycznych trendów wzrostu i przekształcenie atrakcyjnych przedsiębiorstw i aktywów w liderów rynku. Firma jest zaangażowanym, odpowiedzialnym inwestorem i dąży do osiągnięcia trwałych zysków przynoszących trwałe, pozytywne skutki dla swoich wszystkich interesariuszy. Partners Group oferuje innowacyjny zakres indywidualnych rozwiązań dla inwestorów instytucjonalnych, państwowych funduszy majątkowych, biur rodzinnych i osób prywatnych na całym świecie. Regionalne siedziby firmy znajdują się w Baar-Zug w Szwajcarii; w Denver w Stanach Zjednoczonych; i w Singapurze. Od 2006 roku firma jest notowana na giełdzie SIX Swiss Exchange (PGHN). Partners Group jest strategicznym inwestorem w Żabka Polska, posiadającym mniejszościowe udziały.

EBOiR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) z siedzibą w Londynie jest liderem w finansowaniu rozwoju i działalności doradczej. Właściciele EBOiR to 71 krajów, a także Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Bank powstał w 1991 roku, aby pomóc w odbudowie gospodarek w Europie Środkowo-Wschodniej. Od tego czasu odegrał historyczną rolę i zdobył wyjątkową wiedzę fachową w promowaniu zmian w regionie i poza nim. EBOiR zainwestował ponad 170 mld EUR w ponad 6400 projektów. Działa w prawie 40 gospodarkach na trzech kontynentach od południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego przezEuropę Środkową i Wschodnią po Azję Środkową.

Inwestycje warte blisko

170

miliardów euro

Ponad

6400

dofinansowanych projektów

486

projektów w Polsce

Oprócz inwestycji projektowych EBOiR świadczy również usługi doradztwa biznesowego oraz promuje finansowanie handlu i syndykalizację kredytów. W Polsce EBOiR zainwestował do tej pory ponad 11,9 mld EUR w 486 projekty. Działalność EBOiR obejmuje agrobiznes, infrastrukturę, transport i wiele innych sektorów. EBOiR jest zaangażowany w promowanie rozwoju gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości. EBOiR jest inwestorem strategicznym Żabka Polska, posiadającym mniejszościowy pakiet udziałów.

Raport Zintegrowany

Pierwsza edycja Raportu Zintegrowanego (za 2022 rok) kompleksowo przedstawia realizację naszej wizji w praktyce. Dzięki przyjęciu całościowej perspektywy Raport szczegółowo opisuje, jak tworzymy wartość dla szerokiego spektrum naszych interesariuszy.

Pobierz Raport

Powrót do góry

Nasi Partnerzy i Inwestorzy | Żabka Group (3)

Podziel się:

Pliki cookies

Zarządzaj cookies

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z plików cookie analitycznych, reklamowych i funkcjonalnych wymaga zgody. Jeżeli chcesz zaakceptować wszystkie pliki cookie, kliknij „Zaakceptuj wszystkie”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie, kliknij „Odrzuć wszystkie”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody, kliknij „Zarządzaj cookies”. Pamiętaj, że każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia. Więcej informacji znajdziesz Polityce prywatności.

Korzystanie z plików cookie we wskazanych powyżej celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. W pewnych przypadkach administratorami danych mogą być również nasi partnerzy. Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Poniżej możesz zarządzać swoimi preferencjami w zakresie instalowania analitycznych i marketingowych plików cookies na Twoim urządzeniu w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Możesz także zapoznać się z listą naszych Zaufanych Partnerów i dowiedzieć się, jakie pliki cookies są instalowane przez poszczególne podmioty.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Możesz także zapoznać się z listą naszych Zaufanych Partnerów.

Pliki wykorzystywane w celu sporządzania statystyk odwiedzin i źródeł ruchu na stronie. Pozwalają na pomiar i poprawę wydajności witryny. Dzięki tym plikom wiemy jak Użytkownicy poruszają się po stronie, które jej części są najbardziej, a które najmniej popularne.

Pliki mogą być wykorzystywane przez naszych Zaufanych Partnerów w celu śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji poszczególnych Użytkowników.

Pliki wykorzystywane do prawidłowego działania strony internetowej, obejmują m.in. ustawienie preferencji w zakresie prywatności, informacje o przeglądarce, czy wykorzystywanym playerze (np. głośność). Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała tego typu pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny mogą wówczas nie działać.

Nasi Partnerzy i Inwestorzy | Żabka Group (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5909

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.